Biserica Penticostală Smirna

Viziunea noastră

“Smirna” este mai mult decât un simplu nume. Este un loc în care oamenii pot păși în prezența lui Dumnezeu pentru a se închina Creatorului, pot asculta Cuvântul Divin care are puterea de a convinge, transforma și mântui viețile oamenilor și pot deveni ceea ce Dumnezeu dorește “o mireasmă plăcută”, purtând peste tot parfumul mântuirii și al cerului.

Viziunea bisericii Smirna implică evanghelizarea cât mai multor oameni, care în urma proclamării Cuvântului Divin, să găsească ceea ce Isus Hristos spunea: Calea, Adevarul și Viața.

Ucenicizarea are un rol important, iar aceasta implică consolidare spirituală în vederea unei slujiri eficiente, pentru că înțelegem că fiecare mebru al bisericii este ,,împreună slujitor cu Hristos”, fapt care ne onorează, dar tot în același timp ne și responsabilizează. De aceea, o echipare spirituală potrivită este necesară fiecărui creștin. Oamenii au nevoie de Isus Hristos, El fiind singurul care poate mântui – acesta va fi mereu mesajul nostru și în mod personal cât și public, scopul nostru este să transmitem până la capăt acest mesaj divin.

Prin închinare, biserica Smirna aduce glorie Domnului pentru că ,,din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile”, El fiind glorificat ca Domn, glorificat ca Mântuitor și glorificat ca Rege.

Credem în importanța unei închinări autentice în duh și adevăr. O astfel de închinare are în centru pe Hristos, este condusă prin Duhul Sfânt și împlinește nevoile fundamentale ale credincioșilor.

image image
image image

Convingerile noastre

Credem că Isus este Viața și acest lucru ne conduce la acțiune.

Credem că Biblia este Cuvântul inspirat și singurul infailibil și autorizat al lui Dumnezeu. Prin urmare, lucrarea noastră subliniază expunerea Cuvântului lui Dumnezeu de la Geneza la Apocalipsa, capitol după capitol, verset cu verset. Credem că cele 66 de cărți ale Vechiului și Noului Testament sunt înregistrarea completă a autodezvăluirii lui Dumnezeu omenirii. Diferiți bărbați, în timp ce scriau după propriile lor stiluri și personalități, au fost îndemnați în mod supranatural de Duhul Sfânt pentru a consemna însuși cuvintele lui Dumnezeu, inerente în scrierile originale. Scriptura este pe deplin demnă de încredere ca autoritate finală și suficientă a noastră pentru toată viața (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21).

Credem în singurul Dumnezeu viu și adevărat, care există veșnic (Ioan 17:3) în unitate perfectă ca trei Persoane egal și pe deplin divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19–20). Fiecare membru al Dumnezeirii, deși îndeplinește roluri distincte, dar complementare în istoria răscumpărătoare, are exact aceeași natură, atribute și ființă și este în egală măsură demn de aceeași glorie, onoare și ascultare (Ioan 1:1-4; Fapte 5: 3–4).

Credem că Dumnezeu Tatăl este creatorul universului întreg, pentru gloria Sa, conform propriei Sale voințe (Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Hristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, exercitând conducerea suverană peste toată creația, providența și răscumpărarea (Coloseni 1:17; Evrei 1:3).

Credem că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mișcat de iubire în conformitate cu voia Tatălui, a luat trup omenesc (Ioan 1:1, 14, 18). Conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, El s-a născut din fecioara Maria. El, fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om (Ioan 14:8–9), a trăit o viață fără păcat și și-a vărsat sângele prin jertfă și a murit pe cruce în locul nostru, realizând răscumpărarea pentru toți cei care își pun credința în El. A înviat vizibil și trupesc din morți trei zile mai târziu și s-a înălțat la Ceruri, unde, la dreapta Tatălui, El este acum Capul Trupului Bisericii Sale, singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om și se va întoarce pe pământ în putere și slavă pentru a-și desăvârși misiunea de răscumpărare (1 Timotei 3:16).

Noi credem că Duhul Sfânt, în tot ceea ce face, Îl slăvește pe Domnul Isus Hristos în timpul acestui veac. El convinge lumea de păcat, dreptate și judecată. El îi atrage pe cei nerăscumpărați către pocăință și credință și, la mântuire, dă credinciosului o nouă viață spirituală, aducând acea persoană în unire cu Hristos și cu Trupul lui Hristos. Duhul Sfânt sfințește, pecetluiește, umple, călăuzește, instruiește, mângâie, echipează, împuternicește, locuiește permanent în mântuire și dăruiește daruri spirituale credinciosului pentru viață și slujire asemănătoare lui Hristos (Ioan 16:8; 13:15; Tit 3:5). ; Efeseni 1:22; 4:11–12; Romani 8:9–17; 12:4–8; 1 Corinteni 3:16; 12:4–5, 11–13, 19; Galateni 5:25; Evrei 2 :1–4; 2 Corinteni 12:12).

Noi credem că Domnul Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor, ca a plătit în locul nostru și că mântuirea nu se găsește în nimeni altul decât în ​​Isus Hristos. Moartea lui Isus Hristos pe cruce a fost singura plată pentru păcate, satisfăcând pe deplin mânia dreaptă a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat prin pocăință și își pune credința în Hristos numai prin har. La mântuire, fiecare persoană este făcută o nouă creație de către Duhul Sfânt, declarată drept înaintea lui Dumnezeu și asigurată ca un copil adoptat al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Credința autentică continuă în ascultare și iubire față de Isus Hristos, cu o viață dornică să-L glorifice pe Dumnezeu și să persevereze până la sfârșit (Romani 8:37–39; 2 Corinteni 5:21;

Noi credem că atunci când își pune credința în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, credinciosul este făcut parte din Trupul lui Hristos, singura biserică universală, a cărei Isus Hristos este Cap. Oriunde poporul lui Dumnezeu se întâlnește în mod regulat în ascultare de această poruncă, Duhul Sfânt lucrează cu semne și minuni. Membrii unei biserici trebuie să lucreze împreună în dragoste și unitate, intenționați să urmărească scopul suprem de a glorifica pe Hristos (Efeseni 4:16).

Credem că botezul la maturitate este o declarație publică a mântuirii credinciosului în Hristos, identificându-se cu Hristos în moartea, înmormântarea și învierea Sa simbolizate prin scufundarea în apă. Cina Domnului este comemorarea unită de către credincioși a morții lui Hristos până când El va veni și ar trebui precedată de o examinare atentă de sine (Fapte 2:41; Romani 6:3–6; 1 Corinteni 11:20–29).

Credem că Dumnezeu a creat omenirea – bărbat și femeie – după chipul și asemănarea Sa, fără păcat, pentru a se glorifica pe Sine și a se bucura de părtășia Sa. Credem că scopul, datoria și privilegiul fiecărui credincios și părtășie bisericească locală este de a-L glorifica pe Dumnezeu, răspunzând ca participanți activi la chemarea mare a lui Isus Hristos de a merge și a face ucenici ai tuturor națiunilor (Matei 28:19).

Credem și așteptăm cu nerăbdare revenirea glorioasă, vizibilă, personală a Domnului Isus Hristos. Speranța binecuvântată a întoarcerii Lui are o influență vitală asupra vieții personale, a serviciului și a misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13–18). Credem în învierea trupească atât a celor mântuiți, cât și a celor pierduți. Cei pierduți vor fi ridicați la judecată și vor experimenta mânia veșnică în Iad. Cei mântuiți vor fi înviați la bucuria veșnică în noul Cer și noul pământ în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25–26).

Conducerea Bisericii

team image

Nicu Stoia

Pastor

team image

CLee Carter

Managing Partner

team image

Mary Merrill

Operations Director

team image

John Myers

Managing Partner