Importanța fidelității în viața creștină – O analiză a versetului Luca 16:10

“Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.” Luca 16:10 Fidelitatea și integritatea sunt două calități esențiale în viața creștină. Versetul Luca 16:10 subliniază că aceste calități trebuie cultivate în toate aspectele vieții noastre, […]